ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจงานตัดเย็บของทางโรงงานเรา
สามารถโทรสอบถามเพื่อขอราคา และคุยเรื่องแบบได้ที่
คุณณรงค์ฤทธิ์ เฟ้าเฟื้อย
โทร.  088-2299870